dimarts, 1 de juliol de 2008

Quatre números de la selectivitat

Un cop es van saber els resultats es van calcular ràpidament mitjanes de matèries, aprovats (per comarques, generals...) i moltes dades més.

Una de les dades interessants és el pes de cada matèria en la nota mitjana de la selectivitat.

Després d'hores i hores de càlculs hi he arribat, una tasca realment fàcil.

Les matèries obligatòries: Català, Castellà, Anglès i Història o Filo compten un 12,5% de la nota cada examen.

Les matèries de modalitat, en el meu cas: Matemàtiques i Física (depenen de la via) suposen un 20% de la nota cada una.

I la matèria que s'escull, en el meu cas: Tecnologia Industrial suposa un 10%.

Si se sumen... 4*12,5 + 2*20 + 10 = 100.

Una de les moltes conclusions que se'n poden extreure és que valoren massa les matèries obligatòries i deixen amb el mateix pes les 3 de modalitat. (50% i 50%)

Altres dades que també han sortit és la mitjana de notes entre els diferents sexes. Curiosament hi ha més matèries que la mitjana més alta està en mans dels mascles i en canvi hi ha més noies que nois amb una nota superior al 9, concretament 10 més.

Bé, aquí us deixo amb un parell d'enllaços que us aportaran més dades.

Resultats de les PAU (I, II)

M'hagradaria acabar amb una gràfica final, en ella es pot veure (per enèsima vegada) una altra de les contribucions de Carl Friederich Gauss.

Cap comentari: